Dobroteka

DTP - Forum Projektanta

Dobry Tydzień Projektanta, zorganizowany przez Dobrotekę po raz szósty, to warsztaty projektowe, do udziału w których zapraszamy laureatów konkursu Wizja Wypoczynku. Młodzi projektanci losowo zostają przydzieleni do producentów mebli i w 2-osobowych zespołach pracują na rzecz tego producenta. Pierwszy etap warsztatów jest etapem koncepcyjnym. Projektanci poznają firmę, jego ofertę i możliwości produkcyjne.
Kolejnym krokiem są pomysły na nowe meble. I właśnie te koncepcje nowych produktów zostały zaprezentowane w Dobrotece w poniedziałek 3 września na FORUM PROJEKTANTA. W tym dniu wybrano również projekty do realizacji prototypów mebli.