Dobroteka

Warsztaty projektowe w Dobrotece

Na to pytanie odpowiedzi szukali będą uczestnicy warsztatów pt.  „Projekt akcesoriów meblowych lub luksusowych przedmiotów marketingowych z odpadów produkcyjnych skóry”, które odbędą się w dniach 11-13.03.2014r. w Dobrotece. Warsztaty organizowane są przez ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, firmę Kler oraz Dobrotekę.

Celem warsztatów jest zaprojektowanie rynkowych akcesoriów meblowych oraz przedmiotów marketingowych dla firmy Kler a także zapoznanie studentów z procesem produkcyjnym firmy meblowej i przeprowadzenie intensywnego procesu projektowego z udziałem jej przedstawicieli. Temat warsztatów pozwala na wykorzystanie potencjału firmy w sposób innowacyjny, poprzez wykorzystanie surowca odpadowego.

Program warsztatów:
1 dzień – wtorek 11 marca:
9.30 -10.00 – przyjazd studentów do Dobroteki, przywitanie i krótkie zwiedzanie,
10.00 -11.00 – zwiedzanie fabryki KLER, zapoznanie z procesem produkcyjnym oraz odpadami produkcyjnymi skóry,
11.00 – 18.30 – powrót do Dobroteki, etap projektowy
18.30 – 19.30 – spotkanie z przedstawicielami firmy w celu weryfikacji pomysłów projektowych

2 dzień – środa 12 marca:
08.00 – 10.00 – uwzględnienie uwag przedstawicieli firmy, dopracowanie projektów
10.00 – 14.00 – prototypowanie (szycie modeli) w PROTOTYPOWNI KLER
14.00 – 19.30 – wprowadzanie niezbędnych poprawek do projektu, opracowywanie prezentacji projektu

3 dzień – czwartek 13 marca:
07.00 – 13.00 – dopracowywanie i dokańczanie prototypów w PROTOTYPOWNI KLER
13.00 – 15.00 – przygotowanie do prezentacji projektów
15.00 – 17.00 – prezentacja projektów z dyskusją w Audytorium Dobroteki

Prezentacja efektów warsztatów odbędzie się podczas „Śląskiego Czerwca Projektowego”.