Dobroteka

Dizajn jest dla ciebie

W Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach trwają Dni Otwarte uczelni, które między innymi są okazją do prezentacji prac jej absolwentów.

Dobroteka od początku swojego działania ściśle współpracuje z uczelniami artystycznymi, w tym z ASP w Katowicach. Dlatego na wystawie prezentowane są dwie koncepcje meblarskie, które zostały zrealizowane we współpracy z Dobroteką. Są to: dyplom licencjacki Małgorzaty Szostak oraz praca z warsztatów Dobry Tydzień Projektanta 2013 zrealizowana przez Katarzynę Pełkę i Marcina Kratera.