Dobroteka

Przedstawiciel Dobroteki na konferencji MARR

27 września 2012 Jan Cegiełka wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Podczas konferencji Jan Cegiełka zaprezentował zebranym Dobrotekę i jej różne formy współpracy z projektantami.

W kuluarach nawiązał kontakty, które zaowocują wystawą Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Wzornictwa z Krakowa, które zaowocują wystawą prac studenckich w Dobrotece.