Dobroteka

Opolski Eurolider

W piątek 28 września br. w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca realizację RPOWU 2007-2013 i POKL w Województwie Opolskim.
Galę zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Udział w Gali wzięła m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która objęła to przedsięwzięcie honorowym patronatem.
Pani Minister wzięła też udział w panelu dyskusyjnym, na który zostali zaproszeni – oprócz gospodarza konferencji marszałka Józefa Sebesty – europoseł Jan Olbrycht, Robert Gwiazdowski prezydent Centrum im. Adama Smitha oraz Karol Cebula przedsiębiorca, prezes Stowarzyszenia „Rozwój i Gospodarka. Zaproszeni goście dzielili się opiniami na temat sposobów sfinansowania specjalnej strefy demograficznej w województwie opolskim, przygotowań do kolejnego budżetu europejskiego, sprostania wyzwaniom rozwojowym, które czekają Województwo Opolskie. Moderatorem dyskusji był Pan Jacek Żakowski.

Podczas Gali odbył się występ Alicji Węgorzewskiej, a także rozstrzygnięto 2 konkursy dla beneficjentów: „Opolskie Euro” oraz „Kapitalni w Opolskiem”.
Dobroteka, w ramach konkursu „Opolskie Euro – III edycja” uzyskała tytuł „Opolski Eurolider”. Nagrodę w imieniu Dobroteki odebrał Prezes Pan Rafał Desczyk.