Dobroteka

Wizyta Waltera Tschischki w Dobrotece

W poniedziałek 1 października w Dobrotece odbyło się spotkanie z przebywającym z wizytą na Opolszczyźnie Panem Walterem Tschischka – Prezydentem Izby Rzemieślniczej w Mannheim.
Izba Rzemieślnicza w Mannheim jest jedną z największych Izb w Niemczech. Zrzesza ponad 12 tysięcy przedsiębiorców, odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu i reagowaniu na rynek pracy w regionie.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Miasta Dobrodzień, Powiatu Oleskiego a także dyrektorzy dobrodzieńskich szkół, przedstawiciel Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz przedstawiciele firmy Kler.
Po spotkaniu w Dobrotece i zwiedzeniu obiektu, goście udali się do zakładu produkcyjnego firmy Kler.