Dobroteka

Spotkanie z przedstawicielami ASP Kraków

23 stycznia 2013r. gościliśmy w Dobrotece przedstawicieli władz i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z udzialem Prorektora Prof. Piotra Bożyka. Na spotkanie przybyli również dyrektorzy dobrodzieńskich placówek edukacyjnych oraz przedstawiciele firm producenckich, między innymi Kler, Meblonowak, Halupczok.

Na spotkaniu zaprezentowano różne płaszczyzny współpracy pomiędzy uczelnią a lokalnymi podmiotami. Dyskutowano o możliwości wsparcia przez uczelnię działań placówek edukacyjnych o wiedzę dotyczącą propagowania designu. Mówiono także o możliwości wykorzystania potencjału producentów z regionu w edukacji studentów wydziałów projektowych. Podjęto też temat możliwości wykorzystania twórczych opracowań projektowych w realizacjach meblarskich regionalnych producentów.