Dobroteka

Marszałek Józef Sebesta w Dobrotece

22 lutego Dobroteka gościła Pana Józefa Sebestę - Marszałka Województwa Opolskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyli również: Pani Karina Bedrunka Dyrektor DPO UMWO, Pan Janusz Kamiński Doradca Marszałka Województwa Opolskiego, Pan Jan Kus Starosta Oleski, Pani Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia, Pani Bożena Umiastowska Dyrektor ZEASiP, Pan Piotr Kler Przewodniczący Rady Nadzorczej KLER, Pan Tadeusz Respondek Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli a także dyrektorzy dobrodzieńskich placówek edukacyjnych i Dobroteki, miało na celu zaprezentowanie Panu Marszałkowi pomysłu na stworzenie modelu wsparcia innowacyjności poprzez stworzenie centrum designu oraz innowacji (roboczo nazwanym Opolskim Centrum Innowacyjności i Designu). Uczestnicy rozmawiali też o długofalowym programie edukacyjnym, który ma doprowadzić między innymi do wzrostu efektywności edukacyjnej, zwiększenia wartości potencjału ludzkiego w regionie, wzrostu świadomości planowania zawodowego.