Dobroteka

Przedstawiciele Dobroteki na konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP”.

W dniach 20-22 marca 2013r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP”. W konferencji wziął udział Prezes Dobroteki - Rafał Desczyk.

Tegoroczna edycja konferencji była okazją do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat designu w Polsce, zarówno w sferze edukacji jak i biznesu. Debaty, w których udział wzięli eksperci z kraju i zagranicy, dały uczestnikom możliwość uzyskania szerokiej i różnorodnej wiedzy na tematy związane z projektowaniem i ochroną wzornictwa oraz ich znaczeniem w rozwoju przedsiębiorstw. Była to też okazja do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji projektantów, zarządzania i marketingu designu oraz współpracy z przedsiębiorcami.

Konferencję zorganizował Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.