Dobroteka

Rozstrzygnięcie konkursu „Szkatuła marzeń”

23 maja br. o godz. 11.00 w Dobrotece odbędzie się uroczysta Gala rozstrzygnięcia konkursu „Szkatuła Marzeń”.

Konkurs został ogłoszony w październiku 2012r, do udziału zaproszono uczniów gimnazjów z terenu województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Jego celem było wykonanie „szkatuły marzeń”.

8 maja 2013 r w Dobrotece odbyły się obrady Jury  Konkursu „Szkatuła Marzeń”, w którego skład weszli: jako przewodnicząca -  Aneta Dzikowicz – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu,  członkowie: Urszula Sadowska - Szkoła Ponadgimnazjalna w Dobrodzieniu,  Rafał Desczyk – Dyrektor Dobroteki, Andrzej Sobaś – projektant Akademii Sztuk Pięknych, Jan Cegiełka – projektant firmy Kler.

Na konkurs wpłynęły 23 prace, które oceniono dwuetapowo. Decyzją Jury Konkursowego po rozpatrzeniu wymagań formalnych przyjęto do oceny 23 prace, następnie dokonano oceny merytorycznej projektów. Spośród zakwalifikowanych prac, Jury Konkursu do drugiego etapu wytypowało 9, na podstawie punktacji wybrano laureatów. Decyzją Jury upominki otrzymają także osoby, których prace uzyskały kwalifikacje do drugiego etapu. Jury Konkursu uchwaliło utajnienie wyników do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników.

Laureaci i zakwalifikowani do finału (podani w przypadkowej kolejności):

- Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy

- Zespół Szkół w Niechlowie

- Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego Rybnik Radziejów

- Gimnazjum nr 3 Jaworzno

- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

Pozostałym uczestnikom gratulujemy uczestnictwa w konkursie i liczymy na odwiedzenie nas  23 maja.