Dobroteka

Dobroteka, młodzi projektanci i nowa kolekcja mebli…

W piątek, 8 listopada br w Dobrotece po raz drugi spotkał się zespół opracowujący nowe kolekcje mebli a także strategie marketingowe dla wprowadzenia ich na rynek.  Obecna faza prac zajmuje się opracowaniem wytycznych do projektowania. Oprócz młodych projektantów, którzy uczestniczyli w warsztatach Dobry Tydzień Projektanta w Dobrodzieniu, do zespołu dołączyli socjologowie z Uniwersytetu Opolskiego. Celem ich pracy będzie pomoc przy analizie rynku konsumenckiego dla opracowywanych koncepcji.