Dobroteka

NAJSZLACHETNIEJSZA FORMA PRZETWORZENIA DREWNA

PLENER RZEŹBY UŻYTKOWEJ

 

Plener rzeźbiarski NAJSZLACHETNIEJSZA FORMA PRZETWORZENIA DREWNA odbył się w Dobrodzieniu w dniach 4 – 18 czerwca. W poniedziałek 9 czerwca miał miejsce dzień otwarty pleneru a w środę 18 czerwca w Dobrotece – wernisaż wystawy prac powstałych podczas pleneru.

Uczestnikami warsztatów było 9 profesjonalnych artystów rzeźbiarzy oraz studentów wydziałów rzeźby uczelni artystycznych zaproszonych imiennie przez Organizatora:

Ada Birecka studentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Dariusz J. Nowak pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Tomasz Tomaszewski pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Andrzej Kosowski pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Maciej Tabor absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Marek Ruszkowski absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wit Piechurski pracownik naukowy Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Patryk Wojda student Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Monika Jaszczak absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Przedmiotem działań artystów była forma lub zestaw form mających zastosowanie użytkowe (siedzisko, stół, krzesło, bujak, biurko, ławeczka itp.). Podstawowym materiałem do realizacji było drewno lite. Partnerami pleneru byli producenci mebli z regionu.

Prace z pleneru opatrzone katalogiem będą prezentowane na licznych wystawach w centrach designu i będą stanowić bazę pierwszej w Polsce ekspozycji rzeźby użytkowej. Zamierzeniem organizatora jest tworzenie klimatu na wykorzystywanie rzeźbiarskich form w aranżacji wnętrz użytkowych  poprzez ich eksponowanie, promocję i dystrybucję.

 

W dobie modnej dzisiaj dyskusji o designie, plener pokazał inny nurt działań w dziedzinie sztuki użytkowej – wywodzący się z celebracji formy. Dla rzeźbiarza kryterium wartości przedmiotu jest właśnie estetyka formy. Designerzy często odżegnują się od swoich dążeń do tworzenia przedmiotów fascynujących formą, rzeźbiarze stawiają to sobie za nadrzędny cel.

Designerzy opracowują produkt do masowej produkcji. Rzeźbiarze osobiście wykonują pojedynczy egzemplarz dlatego jest on zawsze niepowtarzalny i cenny. Niepowtarzalny charakter formy doskonale uzupełnia niepowtarzalność użytych naturalnych materiałów – głównie drewna.

 

Plener był ważnym elementem Śląskiego Czerwca Projektowego promującym kreatywne podejście do kształtowania otoczenia człowieka.