Dobroteka

 

 

 

Polityka prywatności

I. Definicje

§ 1

W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„MD Connect ” – MD Connect sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299170, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 1.492.500,00 zł wpłacony w całości; NIP: 576 153 60 47; REGON: 160175480; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 34 372 49 01,

„Serwis” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.dobroteka.pl oraz jej podstronach,
„Odwiedzający” – każda osoba odwiedzająca strony Serwisu,
„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

II. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie w dziale „Definicje”.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne MD Connect wprowadza niniejszą Politykę Prywatności zwaną dalej „Polityką”.

 

III. Dane osobowe

§ 3

Odwiedzający w celu korzystania z usług oferowanych przez MD Connect za pośrednictwem Serwisu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez MD Connect na rzecz Odwiedzającego za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie dane osobowe, które Odwiedzający wprowadzi do formularza rejestracyjnego lub poda w korespondencji z MD Connect, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 4

1.

Administratorem danych osobowych jest MD Connect. MD Connect może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Odwiedzającego innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

2.

W celu wykonania umów zawieranych z Odwiedzającymi za pośrednictwem Serwisu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

1) świadczącym usługi:

a) administracyjne Serwisu

b) hostingu Serwisu

§ 5

Odwiedzający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do MD Connect. Skierowanie żądania może odbyć się w formie:

a) pisemnej na adres: MD Connect Sp. z o.o., ul. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień

b) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto, Kupujący ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6

1.

MD Connect przetwarza dane osobowe Odwiedzającego i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, realizacji gwarancji i serwisu oferowanych produktów.

2.

Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Odwiedzający może wyrazić w osobnym oświadczeniu, MD Connect ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, które MD Connect organizuje, które organizują partnerzy MD Connect, którym MD Connect patronuje. Jeżeli Odwiedzający udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez MD Connect mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8

MD Connect stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9

Odwiedzający nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 10

MD Connect może rejestrować adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.

 

IV. Pliki cookies

§ 11

1.

Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Odwiedzającego, które mogą być następnie odczytywane przez MD Connect.

2.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Odwiedzającego oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Odwiedzającego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Odwiedzający korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymania sesji Odwiedzającego,

d) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Odwiedzającego;

e) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;

f) marketingowym.

3.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Odwiedzającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 12

1.

MD Connect informuje także Odwiedzającego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Odwiedzającego.

2.

MD Connect wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Odwiedzającego usunięte po ich zapisaniu przez MD Connect, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Odwiedzający.

3.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 13

MD Connect informuje także Odwiedzających, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Odwiedzającego może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować przerwanie sesji.

§ 14

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Odwiedzającego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z MD Connect podmioty trzecie.

§ 15

MD Connect stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Odwiedzającego na stronie internetowej Serwisu i nagrywanie pojedynczych sesji Odwiedzającego w celu analizowania zachowań Odwiedzającego w Serwisie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania z Serwisu przez Odwiedzającego, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Serwisu.