Dobroteka

Kreatywność

W Dobrotece dbamy o rozwój różnych form kreatywności, zarówno najmłodszych jak i dorosłych. Staramy się dawać szansę do rozwoju zarówno artystycznego jak i zawodowego. Pobudzamy kreatywność poprzez szkolenia, warsztaty, konkursy. Dlatego różnego rodzaju przedsięwzięcia kierowane są do przedsiębiorców ale również do indywidualnych odbiorców i mają charakter niekomercyjny. Nasze działania skierowane są do szerokiego grona odbiorców, nie tylko lokalnych, uczestniczą w nich reprezentanci  z różnych stron Polski ale i ze świata. Lokalną społeczność staramy się uwrażliwić estetycznie, zaznajamiać z nowymi trendami w dziedzinie designu wierząc, że będzie to miało wpływ na krytyczne podchodzenie do otaczającej nas rzeczywistości. Dobroteka stara się być ambasadorem dobrego wzornictwa, promuje nowatorskie spojrzenie na przedmioty użytkowe, otwiera horyzonty. Toruje drogę młodym projektantom i stwarza możliwości do spotkania młodości z doświadczeniem i dobrymi tradycjami.