Dobroteka

22 listopada br., o godz. 17.00, w galerii Tetmajera 83 Sztuka Wnętrz w Krakowie, odbędzie się uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu Wizja Wypoczynku. Serdecznie zapraszamy!