Dobroteka

W dniu dzisiejszym uczestnicy Dobrego Tygodnia Projektanta odwiedzili zakłady produkcyjne, dla których przygotowują zadania projektowe. Dzięki kontaktom z technologami, swoje projekty mogą osadzić w realiach produkcyjnych poszczególnych meblarzy.
Projektanci z producentami zostali skojarzeni poprzez losowy wybór. Mieli również możliwość wzajemnego wymieniania się zadaniami tak, aby każdy producent mebli otrzymał minimum 2 projekty mebli do wyboru. W dniu dzisiejszym opracowują projekty koncepcyjne w formie rysunkowej.
W ten sposób przygotowują materiały na jutrzejszym „Forum Projektanta”.