Dobroteka

W dniu dzisiejszym w Dobrotece rozpoczął się „Dobry Tydzień Projektanta”. Jest to platforma współpracy projektanta i producenta.
Dobroteka po raz pierwszy organiuzuje warsztaty dla projektantów, którzy będą chcieli zaproponować nowe elementy meblarskie czterem producentom mebli z Dobroteki. Udział w warsztatach zadeklarowały firmy: Kler, Halupczok, Lissy, Meblonowak.
Producenci ci będą mieli obowiązek wykonać prototyp zaprojektowanego mebla i w przypadku zainteresowania klienta, wdrożyć do produkcji.
Do udziału w „Dobrym Tygodniu Projerktanta” zostało zaproszonych 8 projektantów, wśród nich młodzi projektanci skupieni wokół PPP, laureaci konkursu „Odlotowy Mebel” oraz uczestnik Satelite w tegorocznej wystawie na Isaloni w Mediolanie.

W dniu dzisiejszym producenci zaprezentowali swoje możliwości technologiczne, na podstawie eksopozycji mebli wystawionych w Dobrotece. Projektanci wylosowali zadania i jeszcze dziś zaczynają koncepcyjne prace projektowe.