Dobroteka

W dniach 8 i 9 czerwca w parku miejskim w Leśnicy odbyły się warsztaty poświęcone ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny.

W warsztatach udział wzięli lokalni twórcy, liderzy i projektanci. Bazą opracowań i motywem przewodnim było zdobienie ceramiki oraz przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty i usługi codziennego użytku. W programie znalazły się warsztaty i prelekcje ze znakomitymi twórcami i projektantami: Agnieszką Pyką - Goldner, Ivoną Janstovą, Leszkiem Richter, dr Bożeną Sacharczuk, Iwoną Piaskowską, Lubomirą Trojan i Ewą Gołębiewską.

W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, pełnych entuzjazmu i dobrej energii, wśród nich byli też przedstawiciele Dobroteki.