Dobroteka

31 sierpnia rozpoczynamy VI edycję warsztatów Dobry Tydzień Projektanta. W tegorocznych warsztatach weźmie udział 6 laureatów X edycji konkursu Wizja Wypoczynku. Projektanci będą współpracowali z producentami mebli  w regionie, firmami Kler, Meble Jonczyk i Sit Sit. Celem organizatorów jest wdrożenie projektów dla uzupełnienia kolekcji meblowej marki DO-M.


W pierwszym dniu warsztatów, drogą losową utworzone zostaną zespoły projektowe i przydzielane zadania do opracowania. Projektanci zapoznają się z możliwościami realizacyjnymi producentów uczestniczących  w warsztatach, na podstawie już zrealizowanych produktów ale również odwiedzając osobiście zakłady produkcyjne i konsultując się z technologami. Etap koncepcyjny potrwa 3 dni i zakończy się prezentacją projektów w dniu 4 września o godz. 14.00 w Dobrotece. Tego dnia wybrane zostaną projekty do realizacji.


Następny etap to etap prototypowania, w którym projektanci w zakładach produkcyjnych nadzorują realizację modeli. Ten etap jest wielką korzyścią dla projektantów, którzy dotychczas nie mieli możliwości współpracy z zakładami produkcyjnymi. Dzięki temu nabywają wiedzy technologicznej ale i doświadczenia we współpracy z zespołami prototypującymi. Wspólnie rozwiązują problemy, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, dopracowują detale realizacyjne i szczegóły rozwiązań technicznych.


Efekt warsztatów będzie zaprezentowany na roboczej wystawie powarsztatowej, 8 września o godz. 12.00 w Dobrotece. Prace projektowe oraz modele mebli poddane zostaną ocenie jury konkursu Wizja Wypoczynku składającego się z architektów i projektantów: arch. Ewa Kuryłowicz, arch. Romuald Loegler, arch. Witold Szymanik, Ewa Gołębiowska, Piotr Kler, Magdalena Kiełkiewicz, Katarzyna Pełka – Bury. Najlepsze opracowanie nagrodzone będzie nagrodą pieniężną w wysokości 9.900 zł. dla zespołu. Jednak chyba najcenniejszym wyróżnieniem dla projektantów jest wdrożenie pomysłów do kolekcji i akceptacja rynku. To może również owocować nagrodami w postaci tantiemów od sprzedaży produktów. Wydarzenie to, w postaci wystawy co roku promujemy na Arenie Design w Poznaniu oraz podczas Nocy z Designem w Galerii Wnętrz DOMAR we Wrocławiu.